ผ้าขนหนูลดปวดต้นคอ

    
อาการปวดต้นคอ ที่อาจเกิดจากการอยู่ในอิริ
ยาบถที่ไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งผิดท่า ต้องก้ม-เงยหน้าเป็น เวลานาน หรือเกิดจากความเครียด มีวิธีบรรเทาอาการเบื้องต้น
ซึ่งในหนังสือ New Choices in Natural Healing แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนู
 
 
     2 วิธีดังนี้

     วิธีที่ 1 มีขั้นตอน คือ
 
     - พับปลายผ้าขนหนูตามแนวยาวทั้งสองด้านเข้าหากันในตำแหน่งกึ่งกลางผ้า
 
     - ม้วนปลายผ้าจากด้านซ้ายไปขวาตามแนวกว้าง
     - นอนหงาย นำผ้าขนหนูที่ม้วนไว้มาหนุน
คอ และเลื่อนขึ้นบน
     - ล่างของคอ เพื่อให้ผ้าขนหนูอยู่ในตำแห
น่งที่สบายคอมากที่สุด
     - นอนค้างไว้ในท่านั้นนาน 15-20 นาที
 
 

     วิธีที่ 2 มีขั้นตอน คือ
 
     - พับผ้าขนหนูตามแนวยาวเป็นสามทบ
 
     - ถือปลายผ้าทั้งสองข้าง พาดส่วนกลางผืนไว้บริเวณท้ายทอย
 
     - ออกแรงดึงปลายปลายผ้าทั้งสองข้างมาด้านหน้า และพยายามหงายศรีษะไปด้านหลังเพื่อต้านแรงดึงปลายผ้า
 
     - ทำท่านี้ค้างไว้ 30 วินาที แล้วจึงผ่อนแรงโดยทำทั้งหมด 10 ครั้ง อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายอย่างผ้าขนหนู สามารถนำมาบรรเทาอาการปวดเมื่อยต้นคอได้ง่ายๆ แต่ถ้าอาการปวดไม่ทุเลา ปวดเพิ่มมากขึ้น ปวดร้าวไปที่บริเวณอื่น เช่น ไหล่ แขน โดยอาจมีอาการชา หรือกล้ามเนื้อมือหรือขาอ่อนแรงร่วมด้วยควรปรึกษาแพทย์
 
 
 
อ้างอิง
 
................................................................................................................................................

** ผ้าขนหนู ขนาดที่เหมาะสม ขนาดเช็ดมือ เช็ดผม  13"x30" / 14"x28" / 15"x30" / 16"x32" **

 

 
นานาสาระ

แจกภาพพื้นหลังมือถือ article
กัวซาผ้าขนหนู article
วิธีดูแลผ้าขนหนูให้นุ่มซับน้ำและสีสันสดใส article
ทางดับทุกข์