> นาโน Microfibre

นาโน Microfibre

น้ำเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่ ซับไม่เหลือคราบ!

ผ้าขนหนูที่ดูแลท่านในทุกความรู้สึก จะรู้สึกสบายหลังอาบน้ำ หรือ ความรู้สึกที่ทำเพื่อตัวเองหลังออกกำลังกาย ไม่ว่า หยดน้ำ หรือ หยาดเหงื่อ ก็ซับได้ไม่เหลือคราบ