สำหรับถวายพระ

 การทำบุญด้วยผ้าขนหนู

ผ้าขนหนูเป็นของสามัญที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ นอกจากชุดผ้าไตรจีวร

การถวายผ้าขนหนู ไม่ได้มีการระบุสีที่เคร่งครัดเหมือนผ้าไตรจีวรที่จะแยกสีตามธรรมยุตและมหานิกาย

ฉะนั้นการถวายผ้าขนหนูจึงมิได้กำหนดสีชัดเจน โดยขอให้ดูตามวัดที่นำผ้าไปถวายว่าท่านใช้สีอะไรโทนไหน จะเหมาะกว่า 

สีผ้าขนหนูที่เหมาะแก่การถวายพระ ควรเป็นสีสุภาพ แบบสุภาพ เช่น สีน้ำตาลโทนต่างๆ

องค์แห่งการให้ 
๑. วัตถุบริสุทธิ์ (สิ่งของที่จะบริจาคทานต้องได้มาโดยสุจริต) 
๒. เจตนาบริสุทธิ์ (ผู้ให้มีความบริสุทธิ์ใจ มุ่งให้เกิดความดี) 
๓. บุคคลบริสุทธิ์ (ผู้ให้และผู้รับ ต้องมีศีล มีธรรม)
     ก่อนให้ทาน ก็มีความดีใจ....ขณะให้ทาน ก็มีความเลื่อมใส.....หลังจากให้ทาน ก็มีความเบิกบานใจ ไม่เสียดายในภายหลัง

     เมื่อผู้ใดมีเจตนาบริสุทธิ์ครบทั้ง ๓ ระยะอย่างนี้ ย่อมได้บุญมาก มีอานิสงส์ใหญ่

(Cr.http://thamdhamma.blogspot.com/2017/07/blog-post_14.html)

 

ผ้าขนหนูถวายพระ สังฆทาน ทำบุญด้วยผ้า ผ้าขนหนูถวายพระ สังฆทาน ทำบุญด้วยผ้า ผ้าขนหนูถวายพระ สังฆทาน ทำบุญด้วยผ้า
Cottonเข้าเซ็ต2ผืน #เดอะมอลล์ท่าพระ Cottonเข้าเซ็ต2ผืน #เดอะุมอลล์ท่าพระ นาโนกุ๊นขอบ1ผืนใหญ่
ผ้าขนหนูถวายพระ สังฆทาน ทำบุญด้วยผ้า ผ้าขนหนูถวายพระ สังฆทาน ทำบุญด้วยผ้า ผ้าห่มถวายพระสีน้ำตาลเข้ม
ผ้าขนหนูเยื่อไผ่3ผืน3ขนาด ผ้าเช็ดมือ ผ้ารับประเคน ผ้าห่มถวายพระสีน้ำตาลเข้ม
     
     

 หน้า 1/1
1
[Go to top]